Draganovi Konaci - Dobrodošli!

Zaovine i Zaovinsko jezero...

Zаоvinе su, po mnogima, najlepše turističko nаsеlје na Planini Tari, kako u opštini Bajina Bašta, tako i u celom Zlatiborskom okrugu. Zaovinsko jezero izgrađeno je za potrebe RHE Bajina Bašta, kada je tok Belog Rzava pregrađen branama kod vrha Kik (958 mnv). Pri najvišem vodostaju, površina jezera se nalazi na nadmorskoj visini od 881.5 m. Najveća dubina je oko 110 metara. Jezero dopunjavaju dva potoka: Konjska reka i Beli Rzav. Voda je veoma čista te se uz malu preradu u postrojenjima za preradu vode koristi za piće. Jezero se koristi i za uzgoj pastrmki.

 

 

Fotografije su zaštićene autorskim pravima i ne mogu se koristiti bez saglasnosti autora.